התמקדות עם הטבע

נגן וידאו

 הטבע ממלא אותנו אנרגטית ומאפשר הזנה וריפוי. מדיטציה זו באה להזכיר לנו שגם אנו טבע, וחלק ממנו, יכולים לקבל את שחסר לנו.   ​