הכנת הגוף לזמן חדש

לחץ על התמונה כדי לעבור לצפיה בסרטון מתוך יוטיוב

אנו כבר קרוב לשנתיים בתקופה מטלטלת אשר לצד הקושי שבה מאפשרת לנו לנקות רבדים שונים ששקעו בתוך נפשנו, גופנו ותודעתנו.

מדיטציות widefulness השונות עזרו לנו במלאכת הניקוי וההתחברות לכוחות הרבים שיש לנו כאשר אנו מחוברים לכל הממדים,ומשפעלים את מרכזי האור שבגוף שלנו ובהילה שמסביבנו.

עבודה זו גם יצרה הבדל בשדה המשותף.

בזמן האחרון מבצבצת בי הידיעה שאנו הכנו את הכלים שלנו לשלב הבא, לתודעה החדשה שבפתח. תודעה שבה אנו "נבין" מתוכנו אחדות,שיהיה לנו קשר ישיר עם עולמות של מעל ונוכל לעבוד בשיתוף פעולה.תקופה שבה נקח אחריות אישית ונלך לאחר הלב, ונעבוד מתוך התודעה שלו בעולם.

מדיטציית widefulness  זו תלווה את תהליך הניקוי והשיפעול של מרכזי האנרגיה, ותפעיל מרכזים נוספים שנמצאים מסביבנו בנגישות רבה בתקופה זו.

באהבה
יפעת