מפגש ראשון: מבוא ובניית מפה.

סקירה אודות הפסיכותרפיה הרב ממדית, החלקים המשתלבים בה והדרך להתהוותה. ההיסטוריה של התודעה האנושית וצומת הדרכים בעידן העכשווי- האתגרים וההזדמנויות שבפתח. מושגים חדשים כמו : שפה של ריפוי וצמיחה, שילוב של אנרגיה ורוח בעבודה יומיומית וחשיבות הגוף לתהליך השלם. 

במפגש נכיר את מודל רמות התודעה ובניית מפת דרכים למסע. 

המפגש יאפשר פרספקטיבה טיפולית אינטגרטיבית ויציע מסגרת רחבה ומאפשרת של התבוננות.

מפגש שני ושלישי

תודעה פיזית: אלמנט האדמה 

הנושאים שילוו אותנו בעבודה עם רמת תודעה זו: בטחון אמון ותחושה שיש לנו מקום בעולם, המפה ההישרדותית המופנמת – הסנסורית והרגשית והשפעתה על חיי היומיום,  שייכות לשבט – הקונפליקטים שזה מעלה. חשיבות השורשים למען צמיחה. 

נבחן נושאים כמו שורשים פיזיים ושורשים רוחניים וההבדל ביניהם. הדגש רב יינתן על חשיבות הגוף הפיזי בתהליכי הריפוי והצמיחה וכיצד לעבוד עימו בשיתוף פעולה. 

מפגש רביעי וחמישי

תודעה רגשית: אלמנט המים

הנושאים שילוו אותנו ברמת תודעה זו:  התפתחות הרגשות בגיל הצעיר, הרשות להרגיש ולהשתוקק מול הצטמצמות והדחקה. מתן אפשרות לרגשות ולתנועה במרחב להיות חלק מהחיים. רמת תודעה זו מאתגרת אותנו בנושאים של שחרור, גמישות, חיות, מיניות, הנעה והנאה. המפגש יאפשר כלים להתבוננות בטראומות והשפעתן על החופש להיות.

ברמה הרוחנית התודעה זו מלמדת אותנו דואליות וחשיבותה להתפתחות האישית והאוניברסאלית. 

מפגש שישי ושביעי

תודעה אינדיוודואלית: אלמנט האש

במפגש נבחן נושאים כמו: הגדרה חדשה של כוח – כוח חיצוני מול כוח פנימי במרחב האישי. היכולת לבחור והכוח לעשות שינוי. נתבונן מפרספקטיבה אינטגרטיבית על מושגים כמו: אוטונומיה, אינדיווידואציה, דימוי עצמי הנשען על כל הממדים, בחירה, אלכימיה ותנועה של פעולה החוצה לעולם. 

תהיה התייחסות הוליסטית לגורמים המעכבים כמו: בושה, פחד וחרדה, חוסר היכולת להתחבר לעוצמות וכוח פנימי ויאפשר למטפל לעשות שימוש רחב של כלים טיפוליים כדי לגעת אחרת במקומות הללו.

ברמה הרוחנית אנו נפגשים עם המסע של הגיבור. אנו נבחן מהם הכלים שיש עימנו לדרך הזו, וכיצד אפשר להיעזר במסע זה בחיבור הרוחני. 

 

מפגש שמיני ותשיעי

תודעת הלב: אלמנט אויר

 במפגש נבחן נושאים כמו: הזכות לאהוב ולהיות נאהב. אהבה עצמית, יחסים, אינטימיות, חמלה וסליחה. החיבור אל הלב כבסיס להתפתחות וריפוי. הלב כגשר לממדים רוחניים. דרך חוברת עבודה וחומרים שיצטרפו אליה נבחן את המסע האישי שלנו, ומה עלינו לרפא על מנת "שנאהב עצמנו יותר". 

המפגש מציע תרגול של תודעת הלב וכוחו המרפא בתוך תהליך טיפולי ובחיים בכלל.

 

מפגש עשירי ואחד עשרה

תודעת הצליל והיצירה: אלמנט אתר.

במפגש נבחן נושאים כמו: תקשורת ויצירתיות. השפה כערוץ לביטוי וליחסים, ערוצים לתקשורת פנימית ולתקשורת אישית במרחב הקונקרטי האנרגטי והרוחני. מהות הקול האישי והקול שאינו דובר ( The unspoken voice ), דיבור אותנטי ברמה הרגשית והרוחנית. כוח המילה והשפה בתהליכי ריפוי והגשמה. תדרים והשפעתם על הגוף הפיזי ועל הסביבה. נבין לעומק את החוק האוניברסאלי ש "הכל בתנועה". נרד לעומק הבנת כוח המילה. 

המפגש פותח אפשרות להעמיק עם חשיבות המרכז האנרגטי הנוכחי וכיצד אפשר לעבוד עימו באופנים שונים.

 

מפגש שנים עשר ושלוש עשרה

תודעה מיסטית (העין השלישית):  אלמנט אור.

במפגש נבחן נושאים כמו: מה נראה ומה נסתר מן העין ומדוע? ההסכמה להיפתח ולראות מעבר. נכיר ונחקור מושגים כמו: ראיה סימבולית, חלומות, ראיה שמעבר, זיכרונות מחיים קודמים, ראיית התמונה הגדולה ועבודה עם הנשמה. 

המפגש מציע היכרות עם רמת תודעה גבוהה, עבודה עם הנשמה ופתיחת דלת לעזרה מערוצי טיפול מקבילים במסע האישי.

מפגש ארבע עשרה

תודעה אוניברסאלית  – כל האלמנטים.

במפגש נבחן נושאים כמו: הסכמה להתפתח למסתוריות של החיים וערכה בתהליך הטיפולי. נבחן יחד מושגים כמו: תודעה רחבה, מערכת ההפעלה של המערכת האנרגטית, זהות אוניברסאלית, מערכת אמונות, קבלת אינפורמציה של מעבר. התעלות רוחנית, מעקפים רוחניים, מיינדפולנס וריפוי.

זהו מפגש בו נרקם החיבור ומתאפשרת ההכרה בעזרה של האנרגיה הטיפולית ביקום.

מפגש חמש עשרה  – כיצד נלמד לפתח ראייה הולוגרמית 

הולוגרמה של חיים. במפגש נבחן נושאים כמו: ראיה ליניארית מול תפיסה הולוגרמית, תהליכים על פני תקופות חיים, חוזים ומסע של נשמה. כיצד כל זה בונה לנו דרך רחבה יותר לראות את מסע החיים, והאם אפשר לדייק את המסע האישי שלנו. הגשמת מהות מול ציפייה חברתית.

מפגש שש עשרה ושבע עשרה – נשמה

הנשמה היא המקור הרוחני שבתוכנו, מחוברת לעולמות עליונים ומכילה מידע לגבי חיים אלו ולגבי כל תקופות החיים, לגבי אבות אבותנו ועוד. 

ממקום זה היא יכולה להיות המנטור הרוחני שלנו, להנחות אותנו, להדריך, לרפא ולהעצים. 

במפגשים אלו נלמד דרכים לחיבור ועבודה עם רובד זה שנמצא בתוכנו, וחשיבות חיבור עבודה זו אל הגוף. 

מפגש שמונה עשרה

פנינו לאן…

חיבור של שמים וארץ. היכולת שלנו לנוע בין הממדים ולהרחיב משמעות, ריפוי, התפתחות ונתינה לעצמנו ולעולם בו אנו חיים. 

ריפוי של הדור החדש. 

מפגש תשע עשרה ועשרים

במפגשים אלו אתמקד בתכנים ספציפיים שיעלו מתוך התמה הקבוצתית. לכל קבוצה יש תמה (נושא מרכזי שמתהווה מתוך השדה המשותף).  תמות יכולות להיות קשורות לקבלה, לריפוי, להגשמה, להתפתחות רוחנית, שלבי החיים.. ועוד. זה תמיד מסקרן כיצד זה נבנה.. כיצד גם לשדה משותף יש תודעה וכיצד אנו יכולים ללמוד מזה, להתחזק ולעשות את התהליך ההתפתחותי שלנו בתוך המרחב הזה. 


מפגשים אלו יחדדו את ההבנה שלנו לגבי מרחבי ידע משותפים ויהוו אינטגרציה שלמה לכל החומר שנלמד בקורס זה.

במהלך הלימודים יקבלו התלמידים סיכומי שיעור מסודרים ודפי עבודה  שיתאספו למערך הקורס השלם.

* יתכנו שינויים קלים בתוכנית בהתאם לאופי ה"חי" והדינמי של הקורס. 

פרטים להרשמה