פירוט המפגשים:

מפגש ראשון

הכרות, בניית מרחב בטוח והכרת החשיבות של מרחב בטוח לעבודה פנימית עמוקה. התחלת הכרות עם מושגי יסוד בהתמקדות: נוכחות, תחושה מורגשת. דרך תרגילים נתנסה באיכויות של התחושה המורגשת וכיצד לאפשר לה מרחב להתפתח.

מפגש שני

המשך הכרות חברי הקבוצה מתוך תרגול מרחב התמקדותי (בניגוד להכרות של תוכן או סיפור. המשך עבודה ותרגול עם התחושה המורגשת. אנו נלמד כיצד אפשר "לפגוש" אותה ולאפשר לה מרחב להתפתח ולהביא את "העוד".

מפגש שלישי ורביעי

מפגש עם חוכמת הגוף. נלמד את ששת השלבים של תהליך ההתמקדות, וכיצד הם יכולים להיות סוג של תמיכה בתהליך ההתמקדות. לימוד מפה להתחלת המסע. נתרגל, נתמקד ונחקור את המרחב החדש שנפתח לנו.

מפגש חמישי

איכויות של הקשבה נבחן לעומק את איכות ההקשבה שלנו, ההסכמה ללכת אחרי התהליך לעומת הצורך "לדעת ולהיות יודעים". נלמד את כוחה של הנוכחות וההקשבה ההתמקדותית.

מפגש שישי

משאביםכיצד להתחבר לאנרגיית חיים שמזינה את הגוף ומווסתת במצבים של הצפה רגשית וטראומה. מהם המשאבים הזמינים לנו. כיצד אפשר להניע מצבים תקועים דרך התרחבות וגישה אחרת אליהם.

מפגש שביעי

המשך עבודה עם משאבים וחיבור למשאבים שנמצאים מסביבנו. פיתוח מושג האחדות והיכולת להישען, לקבל תמיכה, להיות בקשר עם הדרכה גבוהה דרך המרחב ההתמקדותי.

מפגש שמיני

תהליכי ביקורת פנימיים וחיצוניים – מהם תהליכי הביקורת, כיצד הם מגנים עלינו מצד אחד, אך חוסמים את אנרגיית החיים וכוחות השינוי מאידך. דרך התייחסות נכונה הם יכולים להיות השער לעבודת ריפוי מאוד עמוקה.

מפגש תשיעי

המשך של המפגש הקודם.

מפגש עשירי ואחד עשרה

ההתמקדות מאפשרת לנו להגיע למקומות בתוכנו שקפאו בזמן ומאפשרת גישה לשחרר אותם. אותו שחרור מאפשר לאנרגיית חיים חדשה לזרום ולשחרר ולאפשר שם הפשרה וריפוי. אחת הדרכים היא עבודה עם התודעה הילדית שבתוכנו. במפגשים אלו נכיר את הילד/ ילדה שבנו, ונאפשר לתהליך פנימי לנוע. נלמד כלי חשוב ועוצמתי לריפוי וטרנספורמציה.

מפגש שנים עשר

עבודה עם שדה טראומטי. במפגש זה נכיר כלים נוספים ונבין את הדינאמיקה של הטראומה בגוף הפיזי- נפשי, כיצד אפשר לתמוך בתהליך מרפא.

מפגש שלוש עשרה

המשך המפגש הקודם.

מפגש ארבע עשר וחמש עשרה

אז מהו גוף? חיבור לידע אישי ואוניברסאלי. הגוף שלנו הוא גם חלק מגוף גדול יותר של חיים. כיצד אפשר לחוש את זה דרך התחושה המורגשת ולהרגיש חלק ממערך שלם. כיצד אפשר להתמלא ולבנות משמעות חדשה. סיכום ואינטגרציה של הקורס.

* יתכנו שינויים בתכנון המקורי.

כל המפגשים מכילים חלקים תאורטיים וחלקים חוויתיים.

פרטים להרשמה